Kinesitherapie helpt bij de behandeling van incontinentie

Incontinentie is een onderwerp waar we als mens niet graag over spreken. Velen zoeken daardoor te laat hulp. Wist je trouwens dat onderzoek heeft uitgewezen dat tot 80% van de incontinentieproblemen kan worden verholpen door een behandeling bij de kinesitherapeut? Het verschil tussen aandrangincontinentie en stressincontinentie Incontinentie is een huis met vele kamers. Bij aandrangincontinentie,…