De behandeling bestaat enkel uit manuele technieken, mogelijks aangevuld met oefeningen. Het uitgangspunt van elke behandeling is om zo pijnvrij mogelijk te werken.

Pijn lokt reflexmatig spierspanning uit waardoor de spanning rond de pijnzone toeneemt. Bij enkele specifieke behandelingen is het mogelijk dat er een minimaal aan pijn veroorzaakt wordt.

Technieken die gebruikt worden bij beperkingen in het gewricht zijn mobilisaties en manipulaties. Deze specifieke technieken hebben tot doel om het gewricht correcter te laten functioneren.  Hierbij is het mogelijk dat er een klik (krak) waargenomen wordt ter hoogte van het gewricht. Dit geluid wordt veroorzaakt door een drukverandering in het gewricht.

Spier- en peesklachten worden behandeld aan de hand van dwarse rektechnieken, rektechnieken die de spier op lengte brengen, triggerpuntbehandeling, mogelijks aangevuld met specifieke krachtoefeningen.

Indien de klachten veroorzaakt worden door prikkeling van een zenuw, kan er gekozen worden voor mobilisaties van het neurogeen weefsel, dit zowel actief als passief.

Deze technieken worden afgewisseld met rustige technieken ter relaxatie van het lichaamsdeel dat behandeld wordt.
Mogelijke technieken zijn: drainage, oscillatie, dwarse rek, tracties, harmonische technieken,…

Indien de klachten mede veroorzaakt worden door een slechte bewegingscontrole of houding, zal er naast de manuele behandeling tijd vrijgemaakt worden om een correcte houding en bewegingscontrole aan te leren.