OSTEOPATHIE REVALAB AVELGEM

Het woord ‘osteopathie’heeft twee Griekse stammen : ‘osteon’ (bot) en ‘pathos’ (lijden). Vrij geïnterpreteerd zou je kunnen stellen dat we ziek worden door ‘een verkeerde beweging tussen de beenderen’. Het basisprincipe in osteopathie is beweeglijkheid en verwijst naar het feit dat alle structuren in ons lichaam geen enkele bewegingsrem mogen kennen. Die mogelijkheid om te bewegen is een soort parameter voor onze gezondheid. Hoe beter de kwaliteit van de beweging, hoe minder klachten er ontstaan.

In de osteopathie houdt men rekening met drie bewegingssystemen. De osteopaat werkt op deze 3 systemen.
1. Een eerste bewegingssysteem is dit van het beendergestel en de spieren. Dat vormt een samenhangend geheel waarbij een letsel of bewegingsverlies in een bepaald gewricht klachten kan veroorzaken, niet alleen op de plaats zelf maar soms ook op een totaal andere plaats.

 1. Een tweede bewegingssysteem verwijst naar de ingewanden. Alle organen in het menselijke lichaam bewegen. Ze maken bewegingen uit zichzelf en onder invloed van het middenrif. Een bewegingsverlies van een orgaan leidt niet enkel tot slecht functioneren van het orgaan zelf, maar kan eveneens invloed hebben op ons vorig systeem van spieren en gewrichten. Ademhaling en voeding spelen hier een grote rol.
 2. De bewegingen in de schedel vormen het derde bewegingssysteem. De schedel is als het ware een puzzel waarbij de verschillende delen langs elkaar schuiven. De hersenvliezen die daarmee in relatie staan, lopen in het ruggenmergkanaal naar het staartbeentje. Dit geheel draagt ritmische bewegingen in zich. Dit ritme kan verstoord worden. Ook hier is een wisselwerking tussen de bewegingen in de schedel en de bewegingen in de rest van het lichaam.

Klachten en indicaties

De meest voorkomende klacht waarmee patiënten een osteopaat raadplegen is lage rugpijn. Dit kan acute of chronische lage rugpijn zijn met of zonder uitstraling naar de buik, liesstreek, de bovenbenen, de onderbenen, de voeten. Belangrijk is dat de oorsprong van de pijn dikwijls niet overeenkomt met de plaats waar de pijn gevoeld wordt door de patiënt. In de osteopathie beperkt met zich niet tot de behandeling van de lage rug alleen. In principe kan pijn die zich die zich op alle mogelijke plaatsen in het lichaam uit in vele gevallen door de osteopaat efficiënt behandeld worden.

De hieronder weergegeven lijst van indicaties voor osteopatische behandeling is zeker niet volledig, maar geeft een overzicht van klachten waarbij van osteopatische behandeling goed resultaat mag verwacht worden.

 • Het hoofd : hoofdpijn, migraine, duizeligheid, evenwichtsstoornissen,…
 • Het aangezicht : trigeminalgie, wazig zicht,…
 • De kaken : ATM-dysfuncties (kraken, myofaciale pijn, mond opening-sluitingsbeperkingen),…
 • De nek : torticollis, cervico-brachialgie (pijn in de nek die uitstraalt in de arm), stijfheid, beperkte bewegingsmogelijkheid, whiplash,…
 • De schouders en schouderbladen : trapeziussyndroom (gespannen schouder-nek spieren), rotatorcuffsyndroom, thoracic outlet syndroom, spierscheuren, onstekingen, frozen shoulder,…
 • De elleboog : tenniselleboog, golferselleboog, bewegingsbeperkingen,…
 • De polsen en de handen : carpaaltunnel syndroom, tintelingen in de vingers, slapende handen,…
 • De borstkas : pijn aan de voorzijde of achterzijde, beklemmend gevoel in de borst, tussenrib zenuwpijn,…
 • De buik : de buikspieren, het diafragma, spijsverteringproblemen, menstruatiepijnen,…
 • De lumbale wervelkolom : acute lage rugpijn of ‘het verschot’, sciatiek, hernia, ischias, arthrose in lage rug,…
 • Het bekken : ischias, staartbeenpijn, bekkenklachten bij zwangere vrouwen,…
 • De heupen : arthrose, onstekingen, bewegingsbeperkingen,…
 • De knieen : tendinitis van de quadriceps, de adductoren, spierverrekkingen,…
 • De enkels en de voeten : onstabiliteit van de enkels, hielsporen, pijnlijke voetzolen en tenen,…

Baby’s/kinderen

Naast deze klachten die veelal voorkomen bij adolescenten en volwassenen kan de osteopaat ook helpen bij veel voorkomende functionele klachten bij pasgeborenen of baby’s. Geboren worden is voor de mens een van de meest traumatiserende gebeurtenissen in zijn leven. Hij wordt blootgesteld aan enorme krachten wanneer de baarmoeder hem naar buiten duwt en moet zich door het benige bekken wringen en draaien om zijn weg te vinden naar de buitenwereld. Dit kan vaak resulteren in stoornissen ter hoogte van de schedel, nek en bekken van de pasgeborene.

Functionele klachten bij baby’s : reflux, darmkrampen, excessief huilen, torticollis, posterior positionele plagiocephalie, assymmetrische motorische patronen, zich steeds achteroverstrekken, problemen met de borstvoeding (een kant gaat beter dan de andere), rusteloosheid, eetproblemen, veelvuldig verslikken, slechte zuigrespongs, veelvuldig spugen, stoornissen in oogmotoriek,…

Deze lijst is niet limitatief. De beste manier om te weten of een osteopaat iets aan je specifieke klachten kan doen is het aan hem te vragen. Neemdaarvoor gerust contact op via telefoon of e-mail.

Contra-indicaties

 • Ziektes met een parasitaire, microbiële, virale, bacteriële oorsprong
 • Ziektes die vallen onder het toepassingsgebied van de oncologie
 • Orthopedische breuken
 • Het uitvoeren van ingrepen van heelkundige, verloskundige en gynaecologische aard

Wanneer de aandoening niet valt onder het toepassingsveld van de osteopathie maar wel een bijkomende diagnose of therapie vereist is, zal de osteopaat zijn patiënt doorsturen naar de huisarts.

PIETER DE NIEL Osteopaat DO